Cestujeme do Chorvátska

 

CESTOVANIE DO CHORVÁTSKA SO SPOLOČENSKÝM ZVIERAŤOM

 
 Chorvátsko uplatňuje pri vstupe spoločenských zvierat za účelom krátkodobého pobytu (dovolenka majiteľa) nasledujúce podmienky:

  • zviera musí mať platný cestovný pas
  • musí byť označené čipom alebo tetovaním,
  • musí byť správne zaočkované proti besnote.

U šteniat, ktoré sú očkované prvý krát (primovakcinácia) spravidla vo veku troch mesiacov, to znamená, že od dátumu očkovania po vstup musí uplynúť doba minimálne šesť mesiacov a najviac dvanásť mesiacov.
U dospelých zvierat je horný limit platnosti revakcinácie 12 mesiacov pred vycestovaním.
Ošetrujúci veterinárny lekár zaznačí do pasu zvieraťa v sekcii IX. vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred vycestovaním.
Deň až dva pred cestou odporúčame zviera odčerviť a ošetriť prípravkom proti ektoparazitom. V Chorvátsku sa totiž môžu vyskytovať parazitárne choroby viažuce sa k teplej klíme (dirofilarióza).
Následne je možné vstúpiť na územie Chorvátska cez všetky hraničné priechody.
Pred každou cestou do zahraničia vám odporúčame v predstihu navštíviť ošetrujúceho veterinárneho lekára, aby vás oboznámil s legislatívnymi aj zdravotnými aspektami vašej cesty.