Vakcinácia psov

 

Vakcinácia u psov môže byť nasledujúca:

1. Šteňatá očkujeme po prvýkrát po odstave od matky, asi vo veku 8 týždňov. Je to vakcína označená písmenami DP, DHP, alebo DHPPiL, prípadne aj inými písmenami a chráni šteňatá proti rôznym ochoreniam, ale hlavne proti psinke a parvoviróze, ktroré sú spravidla pre zviera smrteľné. Mladšie šteňatá ( napr. 6-týždňové) sa očkujú vakcínou niekedy označenou Puppy.

Toto, tzv. základné očkovanie je potrebné zopakovať asi o 2 – 4 týždne.

2. Vo veku od 12 týždňov sa môžu očkovať šteňatá proti besnote. Je to buď samostatná (monovakcína), alebo komplexná vakcína označená: DHPPiL+R, kde písmeno R znamená besnotu. V našej ambulancii aj vzhľadom na súčasnú priaznivú situáciu vo výskyte besnoty, vakcínujeme psov od veku 4. mesiacov. Od tohto termínu sa potom zviera očkuje raz ročne vakcínou DHPPiL+R.

( Komplexné očkovanie vakcínou DHPPiL+R stojí v našej ambulancii 12,50€).

3. Okrem toho môže byť ešte zviera očkované proti Lymskej borelióze, chorobe, ktorú prenášajú kliešte. (odporúča sa ). Je ešte vakcína proti komplexu respiratórnych ochorení, dermatofytóze a iné. (cena týchto očkovaní spravidla nepresahuje 15€)

4. Ak majiteľ nechce komplexné očkovanie, dá si zaočkovať psa iba proti besnote, čo je zákonná povinnosť

(očkovanie proti besnote stojí 6,00€ ).